Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Sił Powietrznych – Radom

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Przegląd Amatorskiej Twórczości Artystycznej Sił Powietrznych – Radom – marzec 2013